Acter Logo
Acter Logo
Tegnestuen Rumgehør
Aarhus C
Tegnestuen Rumgehør

Rumgehør er en ung, tværfaglig tegnestue i Aarhus, der arbejder i grænselandet mellem arkitektur, kunst, byintervention og undervisning. Rumgehør består at tre medlemmer med forskellig faglig baggrund indenfor arkitektur, kunst, håndværk og design. Denne baggrund giver os muligheden for at indgå i nye tværfaglige samarbejder, hvor fokus ligger på at udvikle og opdage nye måder at bruge og forstå vores omgivelser på. Vi arbejder ud fra et brugerdrevet udgangspunkt, hvor stedernes eller projekternes brugere er en aktiv del af udviklingen af ideer, processer og fysiske projekter.

Focus

Education
SDG
4
Housing
Urban planning
Production
Partnerships
SDG
17
People (1)
user rumgehoer